آقا بشدت این آهنگ من رو به پرواز در میاره مخصوصا اونجا که علیرضا جان قربانی میگه:

"من عاشق چَشمَت شدم!"

لذت ببریم یکم.

راستی شما عشق رو چه رنگی میبینید؟