"چقد خوبه اینه این مهران خانِ مدیری"

روح عارف لرستانی شاد

شوخی کردم اپیزود مترو!