التماس

دلم هوایت را کرده...
لعنتی یک سر هم که شده به کوچه ی ما بزن حداقل هوای آمدنت را استشمام کنم.
دیدنت پیشکش،لیاقت میخواهد که نداشتم و ندارم ولی فکر میکنم حداقل اندازه ی دیدن یک سایه از تو مایه داشته باشم...
کمی به آدم بد ها هم لطف کن خورشیدِ ناخورشیدِ من.

۱۷:۱۵

پخت نان لواش

پخت لواش برای نانوا بسیار سخت است.
نانوا باید به سطحی از لرزش برسد تا نان را به تنور بچسباند.
این لرزش مهم ترین جای نانوایی است و مهم ترین چالش برای نانوا.
و خیلی کار دارد تا نانوا به آن نقطه برسد.
طوری که اگر به آن حد نرسد نان به تنور نمیچسبد و اگر آن حد را رد بکند لرزش دانش پاره میشود.
۲۳:۲۹

یکی با رویای حج آمد حاجت گرفت و برگشت

 
سالروز شهادت امام رضا(ع) ولی نعمت سرزمینمان بر تک تک شعیان تسلیت باد
۱۷:۰۰

دیکتاتور

راست میگفت،واقعا اگر یک حرف راست در عمرش زده باشد همین است.

مطمئنا همه با هم موافق خواهیم بود در مقابل نطقش.

و آن شاه جمله :

"خاور میانه پر از دیکتاتور است"

دیکتاتور هایی دلربا و زیبا ، دیکتاتورانی با احساس قدرت،خشم،حسادت،کمال طلبی و...

آری "خاور میانه پر است از دیکتاتور

دخترانی با چشم های مشکی"

۱۸:۵۹

بیگانه ای در خط زمانی متفاوت!

!شاید یه روزی یسریشون رو کتاب کردم

دائما یکسان نباشد حال ما!
Designed By Erfan Powered by Bayan