۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

گاهی وقتا

گاهی وقتا دلم میخواد کلم رو بکوبونم تو دیوار و در جا مخم با خون بپاچه رو دیوار آخه عمرم رو روی چیزای بیهوده گذاشتم ولی خب میترسم مامانم دعوا کنه که دیوارا رو کثیف و خونی کردم!
********
گاهی وقتا دلم میخواد از پنچره ی یه ساخنمون 120 طبقه خودم رو بندازم پایین آخه عمرم رو روی چیزای بیهوده گذاشتم ولی خب بزرگترین ساختمون نزدیک ما 1 طبقه هست تازه زیرش هم استخر داره!
********
 • ۱ | ۰
 • نظرات [ ۱ ]
  • یه بنده خدایی
  • سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۶

  مصطفی سعید رعنا دوست رعنا و پدر مهشید (3)

  پرده ی اول

  مامور نظافت دانشگاه در حین تمیز کردن راهرو ی دانشکده متوجه چیز عجیبی شد!

  متوجه شدکه از دستشویی مردونه ی اون طبقه آب داره میزنه بیرون!

  وقتی رفت جلوی دری که ازش آب بیرون میومد، صدای شر شر آب زیادی میومد و کسی داشت داخل دستشویی آواز میخوند.

  مامور نظافت نگاهی به اطراف خودش کرد و دید که ظرف مایه ی دستشویی شکسته شده.

  دیگه طاقتش تموم شد و در زد،صدای شر شر آب و خوانندگی شخص داخل دستشویی قطع شد.

  سعید با صورت کفی در دستشویی رو باز کرد و با لبخند گفت الان میام بیرون!

  نظافت چی از فرط تعجب و ناراحتی سری به سمت سعید تکون داد و راه خودش رو گرفت و رفت و فقط به گفتن لفظ خر وحشی بسنده کرد.

 • ۲ | ۰
 • نظرات [ ۱ ]
  • یه بنده خدایی
  • شنبه ۶ خرداد ۹۶

  مصطفی سعید رعنا دوست رعنا و پدر مهشید (2)

  پرده ی اول
  مصطفی دقیقا مثل یک بمب ساعتی از خانه خارج شد.خسته شده بود از بس پس کله و پس گردنی خورده بود،همین هفته ی پیش بود که رفت پیش دکتر و دکتر گفته بود این ضربات باعث ایجاد لخته ای خود در نقطه ی فوقانی کاسه ی سرش شده بود:

 • ۱ | ۰
 • نظرات [ ۰ ]
  • یه بنده خدایی
  • شنبه ۶ خرداد ۹۶

  مصطفی سعید رعنا دوست رعنا و پدر مهشید

  به نام خدا

  پرده ی اول
  مصطفی امروز بهش میگم.
  مصطفی:چی رو بهش میگم؟اصلا به کی میخوای بگی؟!
  سعید:معلومه دیگه به همونی که میدونی.
  مصطفی:احمق نشو.خودت میدونی که اون قضیه دیگه تموم شده.همین دیروز نبود که بهم میگفتی مصطفی بزن تو گوشم اگه یه بار دیگه با دختر جماعت حرف بزنم.
  سعید:دیروز بود کلمه به کلمش رو یادمه ولی...
  مصطفی:ولی نداره بیا بریم بیخیالش شو.

 • ۱ | ۰
 • نظرات [ ۰ ]
  • یه بنده خدایی
  • جمعه ۵ خرداد ۹۶
  دائما یکسان نباشد حال ما!